دسته: برق خودرو

در

بسیاری از تصادفات رانندگی به علت عدم توجه رانندگان به جلو می باشد که این عدم توجه میتواند بر اثر عواملی مانند خستگی، حواس پرتی، پیام دادن و صحبت کرن با گوشی، بازی با افراد و حیوانات خانگی داخل ماشین و… به وجود بیاید. حال اگر سیستمی باشد که به کمک راننده بیاید و او را از احتمال وقوع تصادفات قریب الوقوع آگاه کند می توان تا حد زیادی از خسارات و آسیب های وارد شده به افراد و خودروها در اثر تصادفات جلوگیری نمود.